Rigorosa primera línia afectada pels esquitxos de la mar i la línia de costes. Rigorosa primera línia afectada per l’immens horitzó i el sol baix de ponent.

La casa ocupa la porció de parcel·la que li resta disponible i es manifesta com una peça sòbria i clarament zonificada:

A la franja nord hi ha la zona de serveis comuns, que discorre des del carrer fins a la mar en el sentit natural de les circulacions.

A la franja sud hi ha els dormitoris.

Vinculada a la mar, totalment oberta i amb una volumetria destacada, trobam la zona de dia i la suite del qui paga.

La porxada és obligatòria per a ampliar el saló i permetre que l’exterior penetri a la vivenda. Les persianes al llarg de tota la façana a ponent són obligatòries per tancar la porxada i no permetre que el criminal sol de capvespre penetri la vivenda.

La visió de la mar ho inunda tot i les estances principals de la vivenda es centrifugen per a cercar-la. La visió de la mar ho inunda tot, de vegades massa, i al cor de la vivenda apareixen patis que mos recorden que podem gaudir dels espais exteriors a una escala domèstica.

La rigorosa primera línia és un espai massa preuat per a que la casa s’acabi tant prest i creixem per avall. El pati anglès dignifica el sotorrani i li dóna la qualitat necessària per a que la vida es pugui fer al seu voltant.