NOSALTRES

La millor arquitectura de menorca

L'Aquitecte de Menorca

No som cap geni. Em vaig graduar a la ETSAV, no vaig ser un estudiant brillant, però he mamat l’arquitectura. A casa l’he respirada tota la vida. Vaig crèixer entre instruments de deliniació i plànols. Rodava per les obres que dirigia mon pare des de ben jove. Tal vegada atracar-me a l’arquitectura des de l’ofici, des del bloc, del ciment, del cantó de marès …m’ha fet treballar amb una corda fermada al peu per a no fer-me enfora de la terra on hi tenc les arrels. L’arquitecte Coderch, el mestre inspirador de la meva escola, així ho expressava i en aquesta definicio m’hi puc reconèixer. Arquitecte Menorca.

També he mamat l’oratge de la mar, el sol, la llum i la tradició de la petita Menorca.

La meva feina cerca el profund coneixement de lo fonamental, fugir d’allò trivial. Encarar els projectes des de la Mediterraneïtat, amb responsabilitat i dedicació. Avui se’n diria “slow architecture” Arquitecte Menorca.

L’Arquitecte de Menorca Arnau Martí Lupresti

 • Vivenda unifamiliar
 • vivenda plurifamiliar
 • edifici catalogat
 • locals
 • hotels
 • agroturisme

Serveis

 • Obra nova
 • Reforma
 • Rehabilitació
 • Canvi d’ús
 • Restauració
 • Urbanització
 • Sòl rústic
 • Direcció d’obra
 • Arquitectura d’interiors
 • Vivenda turística
 • Eliminació barreres arquitectòniques
 • Informes de patologia i estat d’edificis
 • Aixecament de plànols
 • Certificat i cèdula d’habitabilitat
 • Piscines
 • Projecte i llicència d’activitats
 • Inspecció tècnica d’edificis (ITE)